Archiwum

Negocjacje w sprawie realizacji usługi pośrednictwa finansowego, która polegać będzie na świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego polegającej na wdrażaniu produktu finansowego Reporęczenie Płynnościowe w celu poprawy lub utrzymania płynności finansowej Odbiorców Ostatecznych prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, których działalność gospodarcza została ograniczona w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia