Radna Sejmiku Małgorzata Jacyna Witt musi przeprosić ZARR S.A. za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat Agencji

Radna Sejmiku Małgorzata Jacyna-Witt musi przeprosić ZARR S.A. za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat Agencji.

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji, który zapadł  14 stycznia 2021 roku.  Wówczas radna Małgorzata Jacyna-Witt w swoich wpisach na Facebooku i wypowiedział w TVP Szczecin usiłowała zdyskredytować spółkę i sposób jej zarządzania. – Wyrok Sądu Apelacyjnego budzi naszą satysfakcję i wiarę w to, że odpowiedzialność za własne słowa nie jest tylko pustym hasłem. Oczerniające wypowiedzi, pochopnie rzucane w przestrzeń publiczną, mogą podważyć zaufanie społeczne niezbędne w naszej pracy, są także krzywdzące dla wszystkich pracowników, którzy z należytą starannością wykonują swoje obowiązki – oświadcza Zarząd ZARR S.A..

 

Przypomnijmy: Małgorzata Jacyna-Witt w programie telewizyjnym „Niedziałkowskiego 24a” wyemitowanym w dniu 10 lutego 2019 r. stwierdziła m.in. iż ZARR przez cały 2018 rok nie posiadał właściwych procedur, regulaminów  do zarządzania 420 milionami złotych oraz  pieniądze te zostały przejęte bez procedur, które obowiązywały wcześniej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Wyrok pierwszej instancji wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny zapadł w  dniu 19 marca 2020 roku .

Zobowiązywał  Małgorzatę Jacynę-Witt do złożenia na profilu „Małgorzata Jacyna-Witt – polityk zachodniopomorski” znajdującym się na portalu Facebook com. oraz na kanale telewizyjnym „TVP Szczecin” oświadczenia o następującej treści:

„Wskazane wyżej stwierdzenia są nieprawdziwe i przepraszam Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie za naruszenie jej wizerunku oraz zobowiązuję się nie składać podobnych nieprawdziwych oświadczeń w przyszłości”.

Post na profilu pozwanej winien był być nieusuwany przez okres co najmniej jednego miesiąca, natomiast publikacja na kanale telewizyjnym „TVP Szczecin” winna była zostać dokonana przez jednorazową publikację oświadczenia bezpośrednio przed lub bezpośrednio po wydaniu południowych wiadomości.

Dodatkowo Sąd nakazał Małgorzacie Jacynie-Witt zapłatę kwoty 10 000,00 złotych (dziesięciu tysięcy) na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz zasądził pozwanej zwrot kosztów procesu na rzecz ZARR S.A.

Pozwana złożyła apelację od wyroku Sądu Okręgowego. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny zapadł 14 stycznia 2021 roku.

Sąd podtrzymał zobowiązanie zamieszczenia na portalu Facebook oświadczenia ( zmiana treści oświadczenia) z zakazem jego usuwania przez okres co najmniej jednego miesiąca o następującej treści:

„Na profilu „Małgorzata Jacyna-Witt – polityk zachodniopomorski” znajdującym się na portalu Facebook.com, został opublikowany post podsumowujący mój udział w programie telewizyjnym „Niedziałkowskiego 24a” wyemitowanym na antenie TVP Szczecin w dniu 10 lutego 2019r. Oświadczam, że użyte w tym poście stwierdzenie, że Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w przez cały 2018 r. nie posiadała właściwych procedur przy zarządzaniu 420 milionami złotych jest nieprawdziwe. Przepraszam Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie za naruszenie jej wizerunku oraz zobowiązuję się nie składać podobnych nieprawdziwych oświadczeń w przyszłości”.

Sąd podtrzymał także konieczność publikacji oświadczenia w TVP Szczecin, natomiast zniesiony został nakaz zapłaty kwoty 10 000,00 złotych (dziesięciu tysięcy) na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Data opublikowania: 12:12, Styczeń 22, 2021

Kategorie:

Ostatnie aktualności