Reporęczenia

PORĘCZAMY KREDYTY PRZEDSIĘBIORCÓW Z PRZEZNACZENIEM NA:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP i zwiększenie zatrudnienia

 

DLA KOGO?

 • mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i/lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego w tym także:
 • we wczesnej fazie rozwoju (start-upy)
 • nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń na realizację inwestycji
 • nie posiadających historii kredytowej

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ?

 • możliwość sfinansowania nowych inwestycji
 • łatwiejszy dostęp do kredytów, pożyczek, leasingu
 • zabezpieczenie kredytu lub leasingu
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania majątkiem przedsiębiorcy

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

„Fundusz Pomerania” Sp. z o.o.

Pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin
tel. 91 813 01 10, 661 340 390
e-mail: poreczenia@funduszpomerania.pl

 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

ul. Monte Casino 32, 70-466 Szczecin
tel. 91 424 3130,665 612 718
e-mail: polfund@polfund.com.pl