Rozszerzenie naboru wniosków

Informujemy, iż z dniem 7 grudnia 2020 r. od godz. 8:00 aż do odwołania lub wyczerpania limitu środków przeznaczonych na IV kwartał 2020 r. rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą minimum 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem (§7 ust.3a Regulaminu). Wnioski nie spełniające tego kryterium pozostaną bez rozpatrzenia.

Data opublikowania: 07:32, Grudzień 7, 2020

Kategorie:

Ostatnie aktualności