Ruszył nabór wniosków do trzeciej edycji pożyczki płynnościowej

W związku z ogólnoświatowym problemem epidemicznym związanym z COVID-19, w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju z dniem 9 lutego 2021 roku uruchamia nabór wniosków do trzeciej edycji Pożyczki Płynnościowej, o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego.

Dla kogo?

MŚP, którzy m.in.:

  • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,
  • działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),
  • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Na jaki cel?

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie wydatków powstałych po 1 stycznia 2020 roku niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy i zapewnienia płynności finansowej (finansowanie kapitału obrotowego), ze względu na pogarszającą się sytuację wywołaną skutkami COVID-19.

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie:

  • wynagrodzeń pracowników (w tym także pozapłacowe koszty pracy),
  • zobowiązań publiczno-prawnych,
  • spłat za zobowiązania handlowe, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • wydatków zawiązanych z zakupem towarów lub półproduktów itp.,
  • innych wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.

Więcej informacji na stronie: http://pozyczkizfr.zarr.com.pl/pozyczka/pozyczka-plynnosciowa-iii-nabor-otwarty/

Data opublikowania: 10:09, Luty 9, 2021

Kategorie: ,

Ostatnie aktualności