Spotkanie informacyjne w ramach programu PO IG

Zasady kontraktowania środków w zakresie Działania 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza beneficjentów ubiegających się o dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym: „Zasady kontraktowania środków w zakresie Działania 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Spotkanie odbędzie się 24 marca w Warszawie.

http://www.parp.gov.pl/index/more/8263

Pliki:

Data opublikowania: 00:00, Marzec 19, 2009

Kategorie:

Ostatnie aktualności