STARTUPY – zakończyliśmy projekt WeP UP!

WeP UP! West Pomeranian ICT Start Hub” to międzynarodowy projekt, który realizowany był od 1 lutego 2018 roku przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i przy współpracy partnerów międzynarodowych z Włoch, Niemiec i Estonii. Zakończenie projektu nastąpiło w dniu 31 lipca 2019 roku.

Spółka, jako reprezentacja strony polskiej i jednocześnie koordynator konsorcjum, pełniła rolę menadżera całego projektu czuwając nad jego realizacją, a przede wszystkim wdrażając bezpośrednio założone działania wspierające rozwój środowiska startupowego na Pomorzu Zachodnim poprzez ekspansję lokalnych przedsiębiorców na rynek międzynarodowy i paneuropejski.

Realizowany przez ZARR S.A. projekt polegał na stworzeniu trwałego ekosystemu przyjaznego startupom, w szczególności z branży ICT, opartego na ścisłej współpracy jednostek zaangażowanych w ich rozwój, takich jak uczelnie wyższe, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe czy instytucje wspierające szeroko pojęty postęp i innowacyjność, angażujący potencjał regionalny.

Projekt realizowany był przez 18 miesięcy.

W projekcie udział wzięli ludzie z ciekawymi pomysłami na biznes, którzy poszukali wiedzy jak zacząć, jak również tacy, którzy już prowadzili swoje małe przedsięwzięcie a aspirowali na poszerzenie horyzontów, nawet w zakresie międzynarodowym. Najważniejszy był pomysł na innowacyjność!

Biuro projektu:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

pokój nr 114, I piętro

tel.  91 432 93 30

e-mail:  startups@zarr.com.pl

Partnerzy projektu

O Startup Europe

Milo nam również poinformować, że dzięki prowadzeniu projektu międzynarodowego zostaliśmy członkiem Startup Europe Ambassadors, i tym samym reprezentujemy grupę kluczowych i wpływowych podmiotów europejskiego ekosystemu startupowego, która aktywnie będzie wspierać działania Startup Europe w regionie Pomorza Zachodniego.

Rozpoczęty w 2011 roku program Startup Europe stał się znaczącym punktem odniesienia w europejskiej branży startupowej. Główną misją jest zbudowanie startupowego kontynentu poprzez nawiązanie trwałych relacji pomiędzy wszystkimi graczami ekosystemów startupowych w Europie.

Inicjatywa koncentruje się przede wszystkim na dwóch głównych filarach tworzących zespoloną i dedykowaną przestrzeń dla startupów, w której mogą uzyskać niezbędna pomoc, w tym m.in. porady, partnerów, rozwijać się lokalnie lub międzynarodowo:

  1. dostęp do możliwości finansowania dla twórców ekosystemów sturtupowych, którzy tworzą programy rozwoju w celu poprawy zdolności rozwojowych startupów, pozyskiwania kapitału lub wejścia na nowe rynki;
  2. wsparcie transgranicznych sieci udziałowców i oddolnych inicjatyw

Do tego czasu w ramach programu 715 startupów otrzymało bezpośrednie wsparcie, pozyskując z rynku ponad 200 milionów euro; odbyło się 900 sesji pitchingowych z inwestorami oraz ponad 500 spotkań transgranicznych i wydarzeń networkingowych, zorganizowano 350 sesji matchmakingowych pomiędzy startupami a inwestorami i korporacjami; Startup Europe Weekzorganizował 411 wydarzeń podczas pierwszego tygodnia lutego 2017 r. w 28 państwach członkowskich, a nagrody Startup Europe Awardszgodne z modelem Eurowizji pozyskali krajowi czampioni z 18 państw członkowskich; przeprowadzono 110 działań mających na celu internacjonalizację startupów i ponad 180 startupów uczestniczyło w działaniach w Indiach, Afryce i Dolinie Krzemowej. Co więcej, punkt kompleksowej obsługi startupów (www.startupeuropeclub.eu) na bieżąco zapewnia informacje i wsparcie, zwłaszcza dla firm dopiero rozpoczynających działalność.