Nabór wniosków o udzielenie Linii Finansowej

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie Linii Finansowej, dla Pośredników Finansowych ubiegających się oraz realizujących Zamówienie publiczne Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) nr DZZK/127/DIF/2017 lub DZZK/23/DIF/2019, zobowiązanych do zaangażowania kapitału własnego (wniesienia udziału własnego) niezbędnego w procesie wdrażania instrumentów finansowych w celu udzielania pożyczek dla Odbiorców Ostatecznych, będących mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).
Maksymalna wartość wsparcia w postaci uruchomionej Linii Finansowej dla jednego Pośrednika Finansowego wynosi 5 000 000 zł (pięć milionów złotych).
Nabór ma charakter ciągły i obowiązuje od 4 kwietnia 2019 roku, do czasu wykorzystania środków przeznaczonych na ww. wsparcie.
Dokumenty do pobrania:

Linia finansowa

Data opublikowania: 14:33, kwiecień 4, 2019

Kategorie:

Ostatnie aktualności