ZARR S.A. zawarła umowę Linii Finansowej z KARR S.A.

Informujemy, iż 17 lipca br. została podpisana pierwsza umowa, na podstawie której Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., otrzyma Linię Finansową.

Linia Finansowa to nowy produkt, o charakterze pożyczkowym oferowany przez ZARR S.A. Pośrednikom Finansowym udzielającym wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa zachodniopomorskiego ze środków RPO WZ na lata 2014-2020.

Nowy produkt w ofercie Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju dedykowany jest tym Pośrednikom Finansowym, którzy ubiegają się lub realizują Zamówienie Publiczne Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i spełniają kryteria dostępu opisane w dokumentacji przetargowej BGK.

Zawarcie umowy z KARR S.A. oznacza uruchomienie środków Województwa Zachodniopomorskiego powierzonych ZARR S.A. przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego Pośrednika niezbędnego w rozstrzygniętym postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego nr DZZK/127/DIF/2017.

 

 

Data opublikowania: 15:41, lipiec 17, 2019

Kategorie:

Ostatnie aktualności