Wsparcie udzielane w ramach Funduszu JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego

Wsparcie udzielane w ramach Funduszu JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego:

Fundusz inwestuje w firmy lub projekty na poziomie seed, start`up oraz early-stage, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć swoją działalność na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz nie korzystały do tej pory z pomocy unijnej.

Selekcja projektów do portfela IQ Pomerania oparta jest przede wszystkim na dokładnej analizie modelu biznesowego oraz potencjale zbudowania wzrostu wartości projektu.

Wybór projektów, rekomendowanych do wsparcia poprzedza proces inwestycyjny, na który składają się następujące etapy:

  • przedstawienie projektu i biznes planu
  • określenie wielkości wejścia Funduszu
  • negocjacja umowy inwestycyjnej
  • start projektu
  • comiesięczny monitoring i wsparcie mentora projektu

Więcej informacji pod adresem: http://www.iqpomerania.com/

Kontakt:

IQ Pomerania Sp. z o.o.
Szymon Klimas – Prezes Zarządu

Tel. 515-159-729

e-mail: szklimas@iqpomerania.pl; http://www.iqpomerania.com/#skontaktuj-sie-z-nami

Data opublikowania: 15:52, luty 19, 2019

Kategorie:

Ostatnie aktualności