Szkolenie „Z POWERem w Nową Perspektywę 2014-2020” – 16.06.2015 r.

16 czerwca br. w siedzibie ZARR S.A. w Szczecinie odbyło się zorganizowane przez Agencję szkolenie „Z POWERem w Nową Perspektywę 2014-2020”.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z możliwościami aplikowania o fundusze UE w Nowej Perspektywie 2014-2020, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowo omówiona została m.in. kwalifikowalność wydatków w PO WER oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu.
Szkolenie stworzyło uczestnikom znakomitą okazję do wymiany doświadczeń z realizacji wcześniejszych przedsięwzięć. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji pomysłów na nowe projekty.
Trenerami prowadzącymi szkolenie byli pracownicy ZARR S.A.: Anna Przytulska oraz Michał Głuszyk.

Data opublikowania: 09:09, Czerwiec 19, 2015

Kategorie:

Ostatnie aktualności