Usługi rozwojowe

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP”

w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.01.00-32-K0003/16-00

Cel:

Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) do dnia 31.05.2020 r. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe.

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa.

Ile można otrzymać dofinansowania:

 • do   15 000 zł dla mikroprzedsiębiorstw
 • do   75000 zł dla małych przedsiębiorstw
 • do   400000 zł dla średnich przedsiębiorstw

Na co:

 • szkolenia
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • kursy umiejętności zawodowych
 • doradztwo
 • superwizje
 • coaching
 • mentoring
 • studia podyplomowe
 • projekt zmiany
 • egzaminy
 • usługi e-learningowe

Poziom refundacji:

50 %

 •   podstawowy poziom finansowania,

70 %

 • szkolenie potwierdzone certyfikatem w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
 • przedsiębiorstwa ze wsparciem analizy potrzeb rozwojowych (2.2 PO WER),

80 %

Co należy zrobić:

Baza Usług Rozwojowych BUR- https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

O projekcie:

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla:

 • 7 878 osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek)
 • 839 MMŚP.

Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2020 r.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych: 26 894 832,80 zł
Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich: 22 860 607,88 zł

Kontakt:

Nasi Doradcy służą bezpłatną pomocą.

Zadzwoń i umów się na spotkanie, chętnie do Państwa dojedziemy.

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

e-mail uslugirozwojowe@zarr.com.pl

 • numery telefonów do Doradców Przedsiębiorcy
  tel.  91 432 93 36,     512 205 810               tel.    512 205 846
  tel.  91 432 93 12,     512 205 546               tel.    512 205 545
  tel.  91 813 64 50,     512 205 700               tel.    512 205 708
 • Biuro Projektu (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00)
  Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
  70-205 Szczecin

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 nr  RPZP.06.01.00-32-K003/16-00

Dokumenty do pobrania:

W dziale Fundusze Europejskie znajdą Państwo informacje między innymi na temat:

godziny pracy WFE – RIF: od 8.00 do 16.00

Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wcześniejszym zgłoszeniu wizyty pod numerem telefonu 91 488 24 88 lub na adres zarząd@zarr.com.pl  spotkanie zostanie zorganizowane na parterze budynku”


Umów się na spotkanie

Przejdź do strony, wybierz dogodny termin i umów się ze specjalistą..