Wizyta studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniu 11 maja br., ZARR S.A. gościła grupę studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje. Wizyta odbyła się z inicjatywy dr. Romana Tylżanowskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US w ramach przedmiotu „Finansowanie małych firm”.
Głównym celem spotkania było przekazanie studentom praktycznej wiedzy na temat możliwości wspierania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dotacje lub pożyczki. Nasi goście zapoznali się z obszarami działania Agencji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się działalność ZARR S.A. z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Znaczną część spotkania poświęcono na przedstawienie korzyści, jakie daje pożyczka dla Przedsiębiorczości Akademickiej udzielana przez ZARR S.A. ze środków Inicjatywy JEREMIE.
Spotkanie prowadziła Anna Tuchewicz, Dyrektor Wydziału Promocji Przedsiębiorczości.

Data opublikowania: 12:02, Czerwiec 20, 2016

Kategorie:

Ostatnie aktualności