Wyczerpanie limitu- Projekt 6.1

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w II kwartale 2021 roku wynosił 4,0 mln zł (§10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) w dniu dzisiejszym tj. 19 kwietnia 2021 r., nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Data opublikowania: 08:51, Kwiecień 19, 2021

Kategorie:

Ostatnie aktualności