Wyczerpanie limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w I kwartale 2021 roku wynosił 4,5 mln zł (§10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) w dniu dzisiejszym tj. 8 lutego 2021 r., nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Data opublikowania: 08:43, Luty 8, 2021

Kategorie:

Ostatnie aktualności