Wyczerpanie limitu

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w III kwartale 2021 roku wynosił 3 000 000,00 mln zł (§10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) w dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2021 r., nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Data opublikowania: 08:23, Lipiec 1, 2021

Kategorie:

Ostatnie aktualności