Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013 a światowe tendencje rozwoju firm branży chemicznej

PARP zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu branżowym 13 marca 2009 r. w Warszawie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza beneficjentów ubiegających się o dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym do udziału w bezpłatnym szkoleniu branżowym pod hasłem: „Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013 a światowe tendencje rozwoju firm branży chemicznej”. Spotkanie odbędzie się 13 marca 2009 r., siedziba PARP, ul. Pańska 81/83 Warszawa, sala Atrium 1.11. – parter.

http://www.parp.gov.pl/index/more/8097

Pliki:

Data opublikowania: 00:00, Marzec 9, 2009

Kategorie:

Ostatnie aktualności