Wznawiamy nabór wniosków

Informujemy, iż z dniem 23 listopada 2020 r. od godz. 8:00 wznawiamy nabór wniosków aż do odwołania lub wyczerpania limitu środków przeznaczonych na IV kwartał 2020 r. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie, w których uczestnikami będą osoby w wieku 50 lat i więcej (§7 ust.3a Regulaminu). Wnioski nie spełniające tego kryterium pozostaną bez rozpatrzenia.

Data opublikowania: 13:47, Listopad 20, 2020

Kategorie:

Ostatnie aktualności