Negocjacje w sprawie realizacji usługi pośrednictwa finansowego, która polegać będzie na świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego polegającej na wdrażaniu produktu finansowego Reporęczenie Płynnościowe w celu poprawy lub utrzymania płynności finansowej Odbiorców Ostatecznych prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, których działalność gospodarcza została ograniczona w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączone pliki do Negocjacje w sprawie realizacji usługi pośrednictwa finansowego, która polegać będzie na świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego polegającej na wdrażaniu produktu finansowego Reporęczenie Płynnościowe w celu poprawy lub utrzymania płynności finansowej Odbiorców Ostatecznych prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, których działalność gospodarcza została ograniczona w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Data opublikowania: 15:05, październik 12, 2020

Kategorie:

Ostatnie aktualności