Zawieszenie naboru wniosków na Pożyczkę Uniwersalną

Zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu udzielania Jednostkowych Pożyczek Uniwersalnych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informujemy, że nabór wniosków na Pożyczkę Uniwersalną trwa do dnia 31 grudnia 2021 roku do godz. 23:59:59, po tym terminie nabór zostaje zawieszony. Wnioski o Pożyczkę, które wpłyną poza terminem trwania naboru, tj. gdy nabór nie został rozpoczęty, został zawieszony bądź został zakończony, pozostają bez rozpatrzenia.

Data opublikowania: 09:15, grudzień 28, 2021

Kategorie:

Ostatnie aktualności