Zawieszenie naboru

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w IV kwartale 2021 roku wynosił 4 500 000,00 mln zł (§10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) w dniu dzisiejszym tj. 1 października 2021 r. o godz. 9:19, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

 

Data opublikowania: 09:58, październik 1, 2021

Kategorie:

Ostatnie aktualności