ZFR

Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju powstał w wyniku podpisania w dniu 1 sierpnia 2017 roku Umowy pomiędzy Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Województwem Zachodniopomorskim.

Zadaniem Funduszu jest wdrażanie instrumentów finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pochodzących ze środków zwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (w ramach inicjatywy JEREMIE i JESSICA).

CELE ZFR:

 • likwidowanie barier w dostępie do kapitału
 • wspieranie projektów inwestycyjnych
 • wspieranie MŚP w rozwijaniu działalności gospodarczej
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki
 • wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa
 • finasowanie/współfinansowanie projektów badawczych
 • promocja gospodarcza Pomorza Zachodniego na arenie krajowej i międzynarodowej
 • wspieranie działań z zakresu rewitalizacji
 • wspieranie innych obszarów z zakresu polityki rozwoju miast i obszarów wiejskich

 

Kontakt:

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin
tel. 91 488 24 88, fax. 91 432 93 22
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

Szybki kontakt


Ładownie mapyproszę czekać...