ZFR

Wytyczne, wzory dokumentów i odpowiedzi na często powtarzające się pytania dostępne dla pośredników finansowych tylko po zalogowaniu.
Logowanie

Kontakt:

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin
tel. 91 488 24 88, fax. 91 432 93 22
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

Aktualności

ZARR S.A. zawarła umowę Linii Finansowej z KARR S.A.

Informujemy, iż 17 lipca br. została podpisana pierwsza umowa, na podstawie której Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., otrzyma Linię Finansową. Linia Finansowa to nowy produkt, o charakterze pożyczkowym oferowany przez ZARR S.A. Pośrednikom Finansowym udzielającym wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa zachodniopomorskiego ze środków RPO WZ na lata 2014-2020. Nowy produkt w ofercie...

custom thumbnail Linia Finansowa – spotkanie informacyjne dla Pośredników Finansowych

Linia Finansowa – spotkanie informacyjne dla Pośredników Finansowych

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe założenia ogłoszonego przez ZARR S.A. naboru na Produkt – Linia Finansowa. Produkt ten przeznaczony jest dla Pośredników Finansowych ubiegających się, bądź realizujących Zamówienie Publiczne Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach wdrażania instrumentów finansowych przeznaczonych dla mikro, małych lub średnich (MŚP)...

custom thumbnail Nabór wniosków o udzielenie Linii Finansowej

Nabór wniosków o udzielenie Linii Finansowej

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie Linii Finansowej, dla Pośredników Finansowych ubiegających się oraz realizujących Zamówienie publiczne Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) nr DZZK/127/DIF/2017 lub DZZK/23/DIF/2019, zobowiązanych do zaangażowania kapitału własnego (wniesienia udziału własnego) niezbędnego w procesie wdrażania instrumentów finansowych w celu udzielania pożyczek dla Odbiorców Ostatecznych, będących mikro, małymi...