ZFR

Wytyczne, wzory dokumentów i odpowiedzi na często powtarzające się pytania dostępne dla pośredników finansowych tylko po zalogowaniu.
Logowanie

Kontakt:

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin
tel. 91 488 24 88, fax. 91 432 93 22
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

Aktualności

custom thumbnail Pytania i odpowiedzi: Umowy Operacyjne II stopnia

Pytania i odpowiedzi: Umowy Operacyjne II stopnia

Pytania dot. dodatkowej karencji: Czy możliwe jest zastosowanie krótszej dodatkowej karencji niż 6 miesięcy? Tak, 6M to maksymalny dopuszczalny okres, może być krótszy. Czy kolejnym aneksem do UI/JP, na wniosek OO, karencja może być ponownie zwiększona? Tak, o ile nie przekroczymy 6M, a PF uzna to za zasadne. Czy dodatkowa karencja w spłacie kapitału może...

custom thumbnail Linia Finansowa – zmiany w Procedurze Sprawozdawczej

Linia Finansowa – zmiany w Procedurze Sprawozdawczej

Decyzją Zarządu ZARR S.A. z dniem 28 listopada 2019 roku, dokonano zmian zapisów do Umowy Linii Finansowej poprzez: a) zmianę zapisów art. II. ust. 1. pkt a. i b.; b) zmianę zapisów art. III.; c) zmianę zapisów art. IV. ust. 1. i 2. Zmiany dotyczą odstąpienia od obowiązku składania przez Pośrednika Finansowego kwartalnych i końcowych...

custom thumbnail Linia finansowa – zmiany Regulaminu i załączników

Linia finansowa – zmiany Regulaminu i załączników

Decyzją Zarządu ZARR S.A. z dniem 27 września 2019 roku, dokonano zmiany Regulaminu naboru – Produkt Linia Finansowa, wraz z załącznikami poprzez: a) doprecyzowanie zapisów Regulaminu – zmiana zapisów § 9 pkt 1 i 2; b) zmieniono treść załącznika nr 3 do Regulaminu naboru – Umowa Linii Finansowej, – zmiana zapisów § 8 pkt 2...